Política de privacitat

A l’efecte del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals ALBERT TUBAU GARCIA, amb CIF: 52.210.735E informa a l’Usuari que és titular del tractament de dades personals amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

 

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES PERSONALS

L’enviament de dades personals és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per ALBERT TUBAU GARCIA.

Així mateix, no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de protecció de dades implica la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació d’aquests serveis.

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals, l’informem que les dades personals obtingudes com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran objecte de tractament per part de la Responsable ALBERT TUBAU GARCIA, amb CIF: 52.210.735E, situada a l’adreça C/ Sebastià Gumà, 16 – 08800 – VILANOVA I LA GELTRU – BARCELONA.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades.

L’Usuari és qui envia la informació al Responsable ALBERT TUBAU GARCIA, per la qual cosa és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant ALBERT TUBAU GARCIA de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i són responsables, en tot cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari es compromet a facilitar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

ALBERT TUBAU GARCIA no es responsabilitza de la veracitat de la informació que no sigui de la seva pròpia elaboració i de la qual s’indiqui una altra font, per la qual cosa no assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics danys que poguessin derivar-se de l’ús d’aquesta informació.

ALBERT TUBAU GARCIA queda exonerada de responsabilitat pels danys o perjudicis que pugui patir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació facilitada per ALBERT TUBAU GARCIA sempre que provingui de fonts alienes a ALBERT TUBAU GARCIA.

 

Cessió de dades a tercers.

ALBERT TUBAU GARCIA no cedirà dades personals a tercers, excepte obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedida a un tercer, es produiria informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i Garantia dels Drets Digitals.

 

L’exercici dels drets de les persones.

En tot moment, pots. Exerceix els teus drets:
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o oposar-se directament al tractament, o exercir el dret a la portabilitat de les mateixes.

Tot això, mitjançant escrit, acompanyat d’una còpia d’un document oficial que l’identifiqui, dirigit a ALBERT TUBAU GARCIA- CIF: 52.210.735E, Adreça Postal: C/ Sebastià Gumà, 16 – Localitat:VILANOVA I LA GELTRU – CP: 08800 — BARCELONA, també pot enviar un correu electrònic a: albert.tubaugarcia@gmail.com

En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. També pot oposar-se al nostre enviament de comunicacions comercials (art.21.2 de la LSSI) a través de la següent adreça de correu electrònic: albert.tubaugarcia@gmail.com indicant BAIXA en l’assumpte

Pot consultar la INFORMACIÓ AMPLIADA SOBRE Protecció de Dades sol·licitant-la al nostre personal, o al correu electrònic albert.tubaugarcia@gmail.com indicant en l’assumpte :INFORMACIÓAMPLIADA.

 

Acceptació i consentiment.

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions de protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de (ALBERT TUBAU GARCIA), en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT.

ALBERT TUBAU GARCIA es reserva el dret de modificar aquesta política per adaptar-la tant als desenvolupaments legislatius o jurisprudencials com a les pràctiques del sector. En aquests casos,ALBERT TUBAU GARCIA anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva implementació.