La vinya i el vi al Garraf

Amb el títol “La vinya i el vi al Garraf. De la renúncia del segle XX a la represa actual” l’autor va presentar una ponència al V è. Seminari d’Història organitzat el 2013 per l’Institut d’Estudis Penedesencs al voltant del món de la viticultura. L’objectiu del text era evidenciar que la vinya a l’actual comarca del Garraf va desenvolupar-se amb força fa més de quatre-cents anys. Malgrat l’alternança de moments de puixança i de decadència, la vinya i altres derivades com l’elaboració de vins i aiguardents sempre ha estat un sector potent com exemplifiquem molts aspectes d’èxit: la indústria dels boters, les fassines d’aiguardent, el comerç vinícola, la inversió dels capitals comercials, el Celler de Viticultors o les actuals mostres d’enoturisme destinades a posar en valor els vins del Garraf.

Introducció al coneixement dels equinoderms de la mar penedesenca. Aproximació a l’inventari d’espècies

Aquest treball presentat a les XXV Jornades d’Estudis Penedesencs organitzades per l’Institut d’Estudis Penedesencs vol fer una aproximació al recompte de les diferents espècies d’equinoderms –estrelles de mar, eriçons o garotes, i ofiures– que habiten la mar penedesenca. L’inventari s’ha fet a partir dels diversos estudis publicats al llarg dels anys. Dissortadament, no es un grup zoològic que hagi cridat especialment l’atenció dels especialistes. Ha calgut fer treball de camp, parlant sobretot amb els pescadors per valorar la presència major o menor de diverses espècies i les condicions dels seus hàbitats. Això ens ha permès de poder fer una anàlisi dels possibles riscos i amenaces que poden afectar aquestes espècies ara i en el futur.

Fauna malacològica marina del Penedès. Estudis i estat actual del registre d’espècies

Aquest treball fou presentat a les XXV Jornades d’Estudis Penedesencs organitzades per l’Institut d’Estudis Penedesencs i pretén presentar i analitzar les diverses investigacions i recomptes d’espècies de mol·luscs que s’han realitzat al llarg dels anys al Penedès. A part de verificar els diversos recomptes d’espècies de mol·luscs marins, també s’han volgut extreure unes primeres conclusions en quan als riscos i amenaces que pateix la fauna malacològica del Penedès. Els molts i exhaustius estudis realitzats sobre la malacofauna marina del litoral penedesenc, ens fan pensar, i afirmar, que molt probablement aquest sigui avui un dels grups zoològics més coneguts i més ben estudiats del nostre territori.