Arqueologia industrial al Penedès

Resum Aquest estudi fou redactat poc abans de 1995 a partir d’un exhaustiu treball de camp realitat per l’autor en anys anteriors. El resultat fou mereixedor d’un accèssit als premis Ramon de Penyafort de Vilafranca del Penedès, i el 2001 l’Institut d’Estudis...

Cartes a Puerto Príncipe

Resum Aquest treball sorgeix de l’estudi dels copiadors de cartes de Josep Oriol Puig Ivern  i altres membres de la família. Puig Ivern fou un de tants vilanovins que provaren fortuna en terres de ultramar, en el seu cas a la ciutat cubana de Puerto Príncipe,...