Resum

Aquest treball de 1996, corregit i ampliat dos anys després, volia donar a conèixer la figura del vilanoví Cristòfol Juandó i Rafecas, que tingué un paper pioner en el desenvolupament de l’aviació al nostre país. Personatge controvertit va passar de inversor a inventor. Estava convençut de tenir resolta la possibilitat de volar pels aparells més pesats que l’aire, i en aquest sentit fou autor de diverses publicacions. Fou persistent en la cerca d’ajuts i suports, i per aquesta raó apel·là a les més altes instàncies de l’Estat. No se’n sortiria i acabaria els seus dies oblidat i arruïnat. Prop de cent anys després seria reconegut com un dels pioners de l’aviació. Una primera versió d’aquest treball rebria un accèssit del Premi d’Investigació Comarcal Eugeni Molero  el 1996. Dos anys després, el gruix de les investigacions serien reconegudes amb el premi de la Festa al Cel de l‘Ajuntament de Barcelona.