Resum

Aquest text de 2012 pot ser interpretat com un experiment de l’autor. Amb la voluntat de resseguir els dos primers anys de la Vilanova i la Geltrú de la República, el text s’estructura en forma de dietari escrit en primera persona per una jove mestra. Em va semblar un exercici interessant perquè en paral·lel als fets narrats, reals i referenciats a les fonts corresponents, el format em permetia d’abocar algunes reflexions o emocions pròpies de moments transcendents, especialment per a les dones, que veieren restituïts molts dels seus drets. Es dedica una especial atenció a l’estat i evolució de l’ensenyament a la ciutat i al país, així com a la lluita contra l’analfabetisme. El sector de l’ensenyament es veuria especialment beneficiat per l’obra de la República, dedicant-hi esforços i recursos com mai abans s’havia fet.