Resum

El 2014 i en commemoració del tricentenari del final de la guerra de Successió es repetiren els estudis d’investigació al voltant d’aquesta qüestió. En aquest sentit, els Amics de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer editaren un llibret amb la visió que dels fets de 1714 tingueren diversos historiadors vinculats a Vilanova i la Geltrú. Aquest text és el pròleg que l’autor va realitzar com a complement de les transcripcions literals de Josep A. Garí, Josep Coroleu i Víctor Balaguer. El pròleg, a manera d’estudi introductori, analitza les diverses interpretacions que realitzen els tres escriptors, d’acord al context de l’època. També es fa esment dels treballs d’altres autors en relació als esdeveniments de 1714 a Vilanova i la Geltrú, a partir de dades inèdites i una interpretació més objectiva dels fets.